Článek v časopise Maminka - Psychomotorický vývoj dítěte

Z článku se dozvíte, co je dělat a nedělat s miminkem v 1. roce života. Jsou vhodná nosítka, šátky a podobné pomůcky? Proč miminko u cvičení Vojtovy metody pláče? Kdy navštívit odborníka? 

Co všechno vlastně obnáší termín "psychomotorický vývoj" a proč je tolik důležité jej podporovat?

Je velice důležité pozorovat, jak se dítě vyvíjí a jestli dosahuje určitých milníků psychomotorického vývoje, který posuzujeme jak z pohybového tak psychosociálního hlediska. Pokud dojde k významným odchylkám od normy, je třeba zahájit rehabilitaci, abychom předešli problémům v budoucnosti. Zanedbání byť drobných nedostatků může vést v budoucnosti k bolestem zad, plochonoží, skolióze apod. Pokud miminko či dítě budeme správně motivovat, bude samo vyhledávat ideální vývojové polohy. Je moc dobré dítěti nabízet různé překážky, povrchy, nechat jej běhat na boso apod. Zkrátka jde o to, aby tělíčko mělo co největší variabilitu, pak je velká pravděpodobnost, že se vše bude ubírat tím správným směrem.


Co je ze všeho nejdůležitější nepodcenit v prvním roce života dítěte?

I přesto, že vznikají stále nové a lepší náhrady za mateřské mléko, kojení se nic nevyrovná. Není důležité jen z hlediska živin, které obsahuje, ale také se vytváří vztah dítěte a matky, kdy teplo sálající z matky a samotný úchop vytváří v dítěti pocit jistoty.

Je třeba také chodit na pravidelné kontroly u pediatra – za první rok života se jich doporučuje aspoň 9. Ten zkontroluje, zda se dítě vyvíjí tak, jak by mělo, a v případě větších odchylek doporučí následný postup. Sami můžete sledovat, zda se otáčí na obě strany, používá rovnoměrně všechny ruce i nohy pro úchop i nákrok. Také zda ve 3 měsících pase koníčky, v 5. se otáčí, v 8. začíná lézt, v 10. dokáže stát s oporou a ve 12. zvládá první kroky.

Doporučuji miminku nabízet dostatečný fyzický kontakt s maminkou i tatínkem, protože ten se později už nedá dohnat. V tomto věku si buduje základní důvěru ve svět a skrze tělesné teplo je to nejpřirozenější a nejsnazší.


Co všechno na zdravý rozvoj psychomotoriky působí a jak ji můžou rodiče stimulovat? Čím?

Základní 3 pilíře zdraví (stejně jako u dospělých) jsou správná strava, pohyb a psychika a sociální prostředí.

Co se správné stravy týče, tak je velice podstatné již výše zmiňované kojení, při přecházení na normální stravu je třeba dbát na kvalitu potravin a  jejich všestrannost. Myslím, že pravidlo od všeho trochu je určující při sestavování dětského jídelníčku. V současné době je moderní trend BLW (baby led weaning), který vychází mimo jiné z faktu, že je velmi cenné, pokud si může miminko osahat různé potraviny rukama. Stimuluje se tak tzv. propriorecepce, která přispívá k rozvoji rovnováhy, optimálních pohybových vzorců a dobré orientaci v prostoru.

Pohyb v tomto věku je velice přirozený, a pokud je dítě zdravé, bude ho samo v raném dětství vyhledávat – nebrzděte tedy jeho spontánní aktivitu.

U miminek je vhodné budovat různé překážky z polštářů, nábytku, které bude překonávat ve snaze dostat se za oblíbenou hračkou. Nabízejte mu také různé předměty, které si může osahat, ať už rukama či bosýma nohama.

U předškolního a mladšího školního věku je třeba dostatečně motivovat dítě, aby jen nesedělo u počítače a chodilo, co nejvíce do přírody, běhalo, skákalo a rozvíjelo se ve všestranných pohybech. Prolézačky v parku jsou pro tyto děti zcela ideální. Dopřejte jim na nich co největší volnost. Pokud si troufnete, vůbec není od věci nechat děti lézt po stromech a zídkách atd. Čím větší přirozenost, tím lépe. Nechte je často běhat bosé, stimulace plosky je v tomto věku zcela zásadní pro optimální vývoj kloubních jamek a svalových řetězců.

Ve starším věku, pokud dělá nějaký sport pravidelně, je třeba dbát na vhodnou kompenzaci – rozcvičování, protahování po skončení aktivity, a pokud se jedná o jednostranný sport (florbal, hokej…), přidat alespoň jednou týdně například plavání či jiný všestrannější pohyb, aby se strany dorovnaly.

Z pohledu psychiky je pak kromě výchovy a udávání mantinelů, co dítě nesmí, třeba umět dítě také podpořit a dát mu pocit jistoty a domova, protože ten nikde jinde než doma nezíská a jeho nedostatek si s sebou ponese do celého života. Většinou funguje prvek pozitivní motivace (odměna za dobře odvedený výkon) mnohem lépe než motivace negativní (trest, pokud něco neudělá). Velice důležitý je i fyzický kontakt mezi dítětem a rodiči či sourozenci. Objímejte tedy své děti velmi často. Objetí má vliv nejen na psychiku dítěte, ale je to další stimulace hmatových receptorů – pomáhá tedy i vývoji motoriky.


Kdy je na čase uvažovat o návštěvě odborníka, kdy by měli rodiče zpozornět? (varovné signály, že by cokoli nemuselo být ve vývoji v pořádku)

Jistě je třeba dávat pozor, zda dítě dostatečně přibírá na váze. Neprospívání miminka může mít různé příčiny, ale vždy je třeba se jimi zabývat. Samozřejmě ne každé miminko je stejné a ne vždy vše funguje podle tabulek. Každá maminka sama ví, zda je její miminko spokojené a to je nejdůležitější. Určitě víc než to, že má o pár set gramů méně.

Je třeba hlídat, zda dítě dosahuje vývojových milníků, kterých by v daném období mělo (zdrojů dávajících podrobný popis motorického vývoje je mnoho). Varovný signál může být i zvýšené napětí svalů až křeče, či naopak ochablost a nechuť k pohybu i s dostatečnou motivací kontaktu s maminkou či s oblíbenou hračkou.

Vojtova metoda, případně jiné rehabilitační metody a techniky, kdy jsou nezbytné? (a proč se všeobecně traduje, že děti toto cvičení bolí?)

Vojtova metoda je rozšířený terapeutický koncept, který se využívá nejen u dětí, pokud se jejich motorické dovednosti nevyvíjejí dostatečně rychle, nebo se vyvíjejí s nějakou patologií. Používá se ale i u dospělých s různými neurologickými deficity ať už po cévní mozkové příhodě či dalších neurologických onemocněních.

Prostřednictvím tlaku na přesně určená místa na těle se generují geneticky zakódované motorické vzory a umožňuje tak zapojení jednotlivých svalů ve správné časové posloupnosti a ulehčení pohybu, kterého by jinak dítě nebylo schopno. Tlak na daná místa, je velice jemný a rozhodně NEBOLÍ! Dítě brečí většinou proto, že jeho tělo vykonává pohyb, na který není zvyklé a není ho schopno kontrolovat.

Mezi další metody, kterými se dají rehabilitovat děti, patří například Bobath koncept, který využívá různé prvky her a zaměřuje se kromě pohybové složky vývoje i na kognitivní – na rozdíl od Vojtovy metody probíhá cvičení během celého dne. Respirační handling se využívá především u dětí s respiračními obtížemi. Jako pomocné prvky terapie se pak využívají například Hipoterapie (koně), nebo canisterapie (psi).

Nezbytné jsou opravdu tehdy, pokud miminko nenásleduje optimální pohybový vývoj v daných měsících. Nicméně, nic není striktně dáno a je třeba dobře zavnímat, zda nepotřebuje zkrátka o pár týdnů navíc. Může to tak být naprosto v pořádku. Vše je samozřejmě nezbytné konzultovat s pediatrem. 


Jaký je váš názor na oblíbená chodítka, hrací a vibrační lehátka a nosítka či krosničky? Mohou uškodit?


Kosti, klouby, svaly a další tkáně v těle dítěte se vyvíjejí postupně. Pokud dítě nastavíme do polohy, do které samo spontánně ještě nedospělo, není na to jeho tělo připravené a může tak vznikat spousta patologií hybného systému. Pokud tedy dítě není samo schopno chodit, NENÍ VHODNÉ ho do chodítka dávat. (V době, kdy by byl hybný systém dostatečně zralý na tento pohyb, už ale pravděpodobně dítě v chodítku chtít být nebude a radši bude běhat bez něj). To samé je i s krosničkami. Dítě, které se ještě samo od sebe neposadilo, nemá vyvinuté křivky páteře natolik, aby se při této poloze páteř nedeformovala. (dítě má po narození kyfotickou páteř a z té se postupně formuje krční a bederní lordóza, kterou mají dospělí). Problém lehátek vidím hlavně v nesvobodě pohybu. Pokud tam miminko umístíte na pár minut denně rozhodně to není problém. Ale nemělo by v něm setrvávat dlouho.

Naopak nosítka či šátky na nošení dětí velmi doporučuji. Již výše zmiňuji důležitost fyzického kontaktu. U obojího je třeba hlídat M tvar kyčlí, kdy jsou kolínka výše nežli kyčle a miminko je maximálně podsazené. Tím respektujeme právě kyfotické novorozenecké držení páteře. Ne všechna nosítka jsou takto ergonomická a je dobré jeho nákup i nastavení konzultovat s odborníkem.

Zpět na přehled článků